Uit onderzoek van een steekproef van 200 Nederlandse bedrijven, blijkt dat de respondenten gemiddeld meer dan 50% van hun bedrijfsprocessen hebben gedigitaliseerd. Dit percentage ligt gemiddeld hoger bij de grotere bedrijven uit het onderzoek (62%) dan bij de ondervraagde MKB’ers (52%). Uit de ambities van de onderzochte bedrijven blijkt dat zij in 2020 gemiddeld genomen verwachten dat ongeveer 70% van hun bedrijfsprocessen is gedigitaliseerd.

Processen die zich lenen voor digitalisatie

Er is een groot aantal processen dat zich leent om digitaal uitgevoerd te worden. Denk bijvoorbeeld aan urenregistratie, banktransacties en het declareren van onkosten. Hierbij worden banktransacties het vaakst digitaal uitgevoerd. Vooral bij de grotere bedrijven bestaat hier vaak een koppeling voor tussen het gebruikte boekhoudprogramma en het systeem van de bank. Inmiddels heeft 85% van de grote bedrijven dit proces volledig gedigitaliseerd, terwijl dit bij 56% van de MKB’ers het geval is.

Aan de andere kant van het spectrum wordt het declareren van onkosten het minst vaak gedigitaliseerd binnen Nederlandse bedrijven. Slechts 23% van de ondervraagde bedrijven verwerkt dit digitaal. Hierbij is er een groot verschil tussen grote bedrijven (55%) en MKB’ers (16%). Ongeveer 10% van de respondenten verwacht de stroom aan declaraties in de toekomst alsnog te gaan digitaliseren.

Uitdagingen op het gebied van digitalisatie

Om nog meer bedrijfsprocessen te digitaliseren dienen bedrijven een aantal hindernissen te nemen. Uitdagingen die vaak genoemd worden zijn het meekrijgen van stakeholders zoals medewerkers en klanten. Daarnaast worden veiligheid en privacy genoemd als uitdagingen die het digitaliseren van bedrijfsprocessen in de weg staan. Toch verwacht een groot aantal respondenten dat zij in de toekomst steeds meer processen digitaal zullen uitvoeren.

Klaar voor de toekomst met de oplossingen van CloudSphere

Hoe ver ben jij met het digitaliseren van je bedrijfsprocessen? Met de oplossingen van CloudSphere kun je ervoor zorgen dat je ICT-infrastructuur in ieder geval geen bottleneck zal vormen. Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen met het in gebruik nemen van digitale werkplekken, online back-up faciliteiten en moderne telefonieoplossingen. Ook de benodigde netwerk- en internetverbindingen kunnen onze experts voor je realiseren. Een offerte voor onze diensten kun je gemakkelijk aanvragen via onze website. Daarnaast ben je altijd welkom om vrijblijvend contact met ons op te nemen.