Steeds meer bedrijven kiezen voor cloudmigratie. Dit, vanwege de flexibiliteit, het gemak en de kostenbesparing die het oplevert. Gebleken is dat 66 procent van de kleine bedrijven door weinig interne kennis moeite heeft met het beheren van hun ICT-huishouding. Voor hen is het overstappen naar de cloud dan ook een uitkomst, omdat ze hiermee efficiënter aan ICT-zaken kunnen werken.

Recent onderzoek wees uit dat 63 procent van de kleine bedrijven, die bestaan uit minder dan 250 werknemers, gebruikmaakt van zogeheten Software as a Service (SaaS). Daarnaast heeft 66 procent van de bedrijven van deze grootte moeite om hun ICT te beheren. Dit heeft voornamelijk te maken met het gebrek aan interne ICT-kennis.

Werken via de cloud is efficiënter

Het is daarom niet verwonderlijk dat het aantal (kleinere) bedrijven dat overstapt naar de cloud stijgt. 73 procent van de MKB-bedrijven en 56 procent van de organisaties met minder dan 50 werknemers maakt al gebruik van ten minste één cloudservice. Voor deze bedrijven biedt het werken met de cloud een uitkomst, omdat het hierdoor bijvoorbeeld mogelijk wordt om gemakkelijk op verschillende plekken te werken. Medewerkers kunnen op dat moment te allen tijde terecht bij data en applicaties van de organisatie waar zij werken. Daarnaast geven cloudservices deze bedrijven een beter overzicht van de ICT-diensten die zij gebruiken.

Ontwikkeling ICT-kennis

Want hoewel organisaties zich vaak richten op de groei van het bedrijf, wordt hierin het belang van ICT-kennis onderschat. Gebleken is bijvoorbeeld dat de meerderheid van bedrijven weinig tot geen ICT-kennis binnenshuis heeft en ICT gerelateerde werkzaamheden daarom laat uitvoeren door medewerkers die hier niet in gespecialiseerd zijn. Door over te stappen op cloudservices hoeft het gebrek aan interne ICT-kennis geen knelpunt meer te vormen, iets wat tevens een positieve invloed heeft op de mate van ICT-beveiliging.

Taakverdeling is essentieel voor effectief beheer cloud

Want hoewel de meeste organisaties de veiligheid van klantgegevens vooropstellen, is uit onderzoek duidelijk geworden dat het opzetten van een informatiebeveiligingssysteem vaak geen prioriteit heeft. 64 procent van de MKB-bedrijven en 49 procent van de kleine bedrijven slaat belangrijke gegevens zelfs alleen op op mobiele apparatuur. Vooral voor kleinere bedrijven is dit een erg groot risico. Wanneer er data lekt, is de kans op reputatie- en commerciële schade namelijk zeer groot en kleine bedrijven hebben hier geen buffer voor. Van belang is dan ook dat bedrijven, in het geval van een migratie naar de cloud, duidelijk in beeld krijgen wie er verantwoordelijk is voor de beveiliging van clouddiensten. Want alleen met een duidelijke taakverdeling, kan dataveiligheid binnen de cloud optimaal worden gewaarborgd.

Clouddiensten van CloudSphere

Het aantal organisaties dat is overgestapt naar de cloud is momenteel in de meerderheid. Tóch is nog niet iedereen overtuigd. Twijfel je om over te stappen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen je alles vertellen over cloud technologie en geven passend advies voor je bedrijf. Vul direct het contactformulier in of neem contact op via 088 – 3400230.