Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er subsidie beschikbaar gesteld om de ict-infrastructuur in de zorgsector aan te pakken. Voor de komende drie jaar is er een budget van 32,5 miljoen euro vrijgemaakt om de digitale data-uitwisseling te verbeteren en veiliger te maken. De subsidie gaat naar ‘overige instellingen voor medisch-specialistische zorg en Zelfstandige Klinieken Nederland’. Eind vorig jaar werd al een vergelijkbare subsidie beschikbaar gesteld voor ziekenhuizen.

Gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling

Om de zorgsector veiliger, patiëntgerichter én efficiënter te maken, is het belangrijk dat alle zorginstellingen op dezelfde manier te werk gaan. Het doel is dan ook dat de gehele zorgsector vóór 2020 op een gestandaardiseerde manier gegevens digitaal kan uitwisselen met patiënten, maar ook intern en met andere zorginstanties. Met als gevolg dat er een digitale gezondheidsomgeving ontstaat waarmee mensen hun persoonlijke medische gegevens veilig kunnen inzien en gebruiken.

MedMij-standaarden

Het Ministerie van VWS pleit voor de toepassing van de MedMij-standaarden bij de subsidiëring van de digitale data-uitwisseling. MedMij is een samenwerking tussen diverse partijen in de zorgsector die ervoor zorgen dat er websites en applicaties beschikbaar komen die waarborgen dat informatie veilig wordt gebruikt en gedeeld. De volledige uitwerking van het subsidiebeleid vindt u in de Staatscourant.

Digitalisering in de zorg

CloudSphere is regelmatig werkzaam voor instellingen in de zorgsector. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de zorg zijn ons dus zeker niet vreemd! Meer weten? Neem gerust contact met ons op!